Interpretacja wyniku spirometrii

Pobierz

Specjaliści podkreślają, że choć badanie należy do niezwykle prostych, nie jest .. Uzyskanie wiarygodnych wyników wyrażonych w procentach wartości należnej .Spirometria - badanie czynnościowe układu oddechowego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.Spirometria jest wykonywana w celu rozpoznawania oraz kontroli przebiegu i efektów leczenia chorób .Pozwala ocenić, czy zaburzenia obserwowane w spirometrii są wynikiem zwężenia oskrzeli (obturacji) - wówczas wynik jest niski, albo czy zaburzenia są wynikiem zmniejszenia objętości płuc - wówczas jest prawidłowy lub zwiększony.. Taka odwracalność jest charakterystyczna dla astmy.Interpretacja wyniku spirometrii Zaloguj się, aby obserwować tę zawarto ść .Spirometria to badanie, które można interpretować jedynie wtedy, gdy zostanie prawidłowo wykonane.. Normy badania spirometrycznego różnią się dla kobiet i mężczyzn, ale też inaczej w przypadku dorosłych, dzieci i seniorów.Jak odczytać wyniki spirometrii?. Jakie powinny być prawidłowe wyniki badania spirometrii - mam 59 lat, 1,55 wzrostu i ważę 47 kg .W trakcie spirometrii pacjent musi oddychać przez ustnik aparatu.. Mniej niż 35 - bardzo ciężki..

Tomasz Grzelewski; Czy te wyniki spirometrii są złe?

Na podstawie próbnych parametrów lekarz ocenia, czy pacjent włożył w badanie odpowiedni wysiłek.. Badania niedostatecznej jakości można interpretować tylko wtedy, gdy nie ma możliwości uzyskania wyniku dobrej jakości.Wynik badania spirometrycznego przedstawiany jest w postaci krzywej oraz szeregu różnych liczb.. Wszystkie z kilkunastu określanych w spirometrii wartości zmieniają się mniej lub bardziej przy zmianie któregokolwiek wprowadzanego indywidualnego dla chorego parametru.. Aleksandra WitkowskaProsze o interpretacje wyniku badania spirometrii.Byłem u Pani doktor która wysłała mnie na badanie spirometrii gdzie miałem pierwsze badanie dostałem lek i po ok 30 min kolejne.Co mnie zdziwiło jak poszedłem z wynikami które ja zanosiłem bo było to tego samego dnia i dopiero pokazałem doktorowej a miałem już wypisana recepte na leki oraz stwierdzona astme oskrzelową oraz .Interpretacja wyników •Wartości należne -wartości poszczególnych parametrów obliczone na podstawie danych antropometrycznych (wiek, płeć) •Normy ERS dotyczą: populacji rasy białej, 18-70 lat, wzrost M 155-195cm, K 145-180 cm •Norma -zakres normy to przedział w którym mieszczą się wyniki 90% zdrowej populacjiTo są moje wyniki badań spirometrii.. - odpowiada Dr n. med..

Wartości podane na wydruku spirometrii są wyrażone w "% wn.

Służy do rozpoznawania i monitowania wielu jednostek klinicznych.. Z początku oddech powinien być spokojny.Pozwala ocenić, czy zaburzenia obserwowane w spirometrii są wynikiem zwężenia oskrzeli (obturacji, wówczas wynik jest niski) albo czy zaburzenia są wynikiem zmniejszenia objętości płuc (wówczas wynik jest prawidłowy lub zwiększony).. Spirometria umożliwia ocenienie pracy oraz pojemności płuc.Spirometria należy do jednego z kluczowych badań układu oddechowego.. Interpretacja wyników powinna być przeprowadzona przez lekarza.Prawidłowe wyniki badania spirometrii * 05.04.2012 14:48 A A A.. Należy używać spirometrów zgodnie z zaleceniami producenta, prawidłowo skalibrowanych, zawierających normy populacyjne ERS/ECCS.. FEV1 1.95 61% FUC 2.57 70% PEF 6.11 86% FEV1/FUC 75.9 90% MEF50 1,95 43% MMEF 1,53 30% MVV(i nd) 73,1 61% FET 4,60 WIEK PŁUC: 74 INTERPRETACJA(BTS) Restrykcja Za bardzo nie rozumiem tych wyników mam 28 lat i wzrostu 164 ba BARDZO PROSZĘ O POMOC.Wyniki badania spirometrycznego Wyniki spirometrii należy przedstawić lekarzowi, który zinterpretuje wykres i wartości poszczególnych parametrów..

Irena Zięba-Małachowska; Co oznacza wynik spirometrii 45-latki?

Dlatego powinien ją zrobić każdy palacz papierosów.. ", czyli odsetku wartości należnej dla wieku, płci i wzrostu osoby badanej.Interpretując wynik spirometrii podstawowe znaczenie mają wartości FVC - natężona pojemność życiowa, FEV1 - natężona pierwszosekundowa objętość wydechowa, FEV1/FVC - tzw. wskaźnik Tiffaneau.Wynik spirometrii 24-latka do analizy - odpowiada Lek.. Właściwe wyniki spirometrii mają postać parametrów liczbowych, naniesionych na krzywą przepływ - objętość.Spirometria to badanie płuc, które jest niezbędne do zdiagnozowania zaburzeń czynnościowych układu oddechowego.. Największy błąd powoduje zmiana płci pacjenta.Zasada przeprowadzania i interpretacja wyników spirometrii Spirometria to inaczej pomiar oddychania, który umożliwia uzyskać informację o czynności układu oddechowego, tj. płuc, oskrzelików, oskrzeli, ścian klatki piersiowej.. Przede wszystko to czy pacjent odpowiednio wykonywał polecenia technika przeprowadzającego badanie oraz to czy na pewno wdechy i wydechy wykonywane były pełną pojemnością płuc i w jak najkrótszym czasie.Spirometria jest badaniem bezbolesnym, nie wymaga przygotowań, trwa kilka minut, a daje cenne informacje: pozwala ocenić pracę i pojemność płuc..

Na wyniki spirometrii największy wpływ ma jakość badania.

Interpretacja przedstawia się następująco: jeżeli wartość FEV lub FVC zwiększy się o > 200ml i o > 12 proc. wartości należnej, wynik próby jest dodatni i świadczy to o odwracalności obturacji.. Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej i wyprostowanej (nie można się garbić).. Wyniki spirometrii ujawniają dwa główne typy zaburzeń płucnych: niedrożność i ograniczenie (zmniejszenie objętości tkanki płucnej i zmniejszenie jej elastyczności).. Wymaga odpowiedniego sprzętu oraz przeszkolenia personelu, właściwej współpracy z chorym - a wyniki badań interpretuje lekarz, często jest nim również lekarz rodzinny.Wyniki spirometrii - interpretacja Wyniki spirometrii są prezentowane w postaci krzywych w oparciu o wzajemne stosunki przepływu i objętości powietrza.. - odpowiada ; Interpretacje wyniku spirometrii przy lejkowatej klatce piersiowej - odpowiada Lek.. Na tej podstawie oceniana jest czynność wentylacyjna płuc.. Uzyskiwany wykres określany bywa jako krzywa przepływ-objętość: powstaje ona wtedy, kiedy na osi pionowej zaznaczane są zmierzone przepływy powietrza przez drogi oddechowe, a na osi poziomej objętości powietrza podczas wdechu oraz wydechu.Spirometria wymaga interpretacji wyników przez lekarza.. W trakcie leczenia mogą zostać przepisane badania spirometryczne .Normy określa sam spirometr po podaniu mu podstawowych danych, takich jak wiek, płeć, wzrost i masa ciała chorego.. (c) wynik utrzymuje się w granicach 60-69%, mamy do czynienia z obturacją umiarkowaną.. Kontrola dróg oddechowych pozwala na utrzymanie zdrowego i sprawnego organizmu.. Wynik poniżej 0,7 świadczy o obturacji drzewa oskrzelowego.Jakość i przydatność wyniku spirometrii zależy także od rodzaju używanej aparatury i właściwej interpretacji wyniku badania.. 50-59% oznacza stopień umiarkowanie ciężki, 35-49% ciężki.. Badanie to polega na ocenie obturacji, czyli zwężenia dróg oddechowych.Interpretacja wyniku spirometrii musi być poprzedzona analizą jakości badania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt